Jeugd & Gezin

Op de website Jeugd & Gezin Ameland vindt u informatie en advies over opvoeden en opgroeien. 

Vanuit zowel ouders als kinderen in Friesland was de vraag naar duidelijke, betrouwbare en overzichtelijke informatie over scheiden groot. Daarom is er nu één plek waar al deze informatie is samengebracht; de website www.scheideninfriesland.nl. Op dit platform vindt u informatie over scheiden en al ...

Het landelijk Programma Scheiden zonder Schade biedt alle ouders een online ouderbijeenkomst over scheiden aan. Deze ouderbijeenkomst laat ouders zie ...

Februari tal van sportieve, culinaire en creatieve activiteiten Gemeente Ameland organiseert, in samenwerking met Stichting Sociaal Cultureel Werk ...

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ (Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) of bij Zorgbelang. Dit zijn zelfs ...

De tweede lezing over positief opvoeden en het boek ‘Opvoedtakel’ door Carina Klinkvis en Erwin van der Veen op donderdag 12 maart gaat niet door. De lezing vindt op een later moment plaats. De nieuwe datum wordt te zijner tijd op de Gemeente Info bekend gemaakt. ...

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) organiseert in februari 2020 de cursus 'Help! Mijn kind gebruikt' in Heerenveen. Zorgen om uw gebruikende ki ...